واردات انواع قطعات الکترونیکی از کمپانیهای معتبربین المللی              مونتاژ انواع برد - کابل و تستر         تست عملکردی قطعات  

 
 
      Electronic Components        Электронные компоненты         電子元器件                 
عکس پروفایل