واردات انواع قطعات الکترونیکی از کمپانیهای معتبربین المللی              مونتاژ انواع برد - کابل و تستر         تست عملکردی قطعات  

 

      Electronic Components        Электронные компоненты         電子元器件